Mgr. Angela Czintelová

paličkovaná čipka

Rožňava


Narodila som sa v Levoči a tam som prežila celé detstvo. Nepochádzam z čipkárskej rodiny, ani nikto v našej rodine nepaličkoval. Mali sme však susedu, pani Sabovú, ktorá bola poslednou čipkárkou v Levoči, ktorá paličkovala tradičné spišské čepce pre celý región Spiša od Starej Ľubovne až po Košice. Sedávala pred domom na ulici a paličkovala. To ma asi poznačilo na celý život. S paličkovaním som sa potom stretla pri štúdiu etnografie, kde sme si jeden rok založili krúžok paličkovania. Lektorkou bola naša spolužiačka, dnes známa organizátorka a čipkárka Veronika Géciová-Komorovská. Preto som aj diplomovú prácu vypracovala tému Čipkárstvo na Spiši.

Po štúdiu som sa zamestnala v Baníckom múzeu v Rožňave. Gemerské čipkárstvo sa stalo mojim celoživotným spoločníkom. Venujem sa mu od roku 1996 nielen teoreticky, ale aj prakticky. Typické a jedinenčné gemerské vzory som sa naučila od Zuzany Urbanovej z Rejdovej, dcéry známej gemerskej čipkárky Žofie Vilimovej. Napísala som niekoľko štúdii na tému gemerského čipkárstva. 

Od roku 2000 som sa zamerala na prekresľovanie techniky čipky a v roku 2002 vydala knihu Gemerská paličkovaná čipka ,v ktorej sa nachádza 13 najznámejších gemerských vzorov používaných na okrajových čipkách a na čepcoch.

V súčasnosti sa venujem kresleniu motívov okrajových čipiek z kútnych plachiet a prikrývok.

Samozrejme sa paličkovaniu venujem aj prakticky. Vo svojej tvorbe využívam typické gemerské vzory a motívy. Venujem sa výrobe dekoratívnych obrázkov, dečiek a bižutérii.

Od roku 2000 vediem Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Zameriavame sa hlavne na štúdium, zachovávanie a propagovanie gemerskej paličkovanej čipky.

VYZNAMENANIA A OCENENIA

2012

Národné osvetové centrum Bratislava, Za rozvoj tradičných remesiel na Gemeri

2017

Gemerské osvetové stredisko Rožňava - Ocenenie za uchovávanie a šírenie gemerskej paličkovanej čipky na Slovensku a v zahraničí


PUBLIKÁCIE

1998

Gemerský paličkovaný čepiec - Obzor Gemera (roč. 19, č. 2, 1998 119-121)

1990 

Za čipkárkou Žofiou Vilimovou z Rejdovej - Múzejné noviny 1990

1994 

Rejdová - centrum záujmu o paličkovanú čipku - Múzejné noviny

1997 

Gemerská paličkovaná čipka - Balneologický spravodajca 1997, Piešťany (229-245)

1998 

Regionálne zvláštnosti Gemerskej paličkovanej čipky - Etnologické noviny 1/1998 (58-69)

2007 

Gemerská paličkovaná čipka 2007, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota 2007

MOJE PRÁCEKONTAKT

angela.czintelova@gmail.com

+421 904 338 159