Erich Černaj

tokárstvo

Gemerská Poloma


Hlavnou technikou mojej tvorby je sústruženie. Začínal som spôsobom pokus - omyl. Postupom času som získaval zručnosti, skúsenosti. Zistil som, ktoré drevo ako spracovať, vysušiť a na aké výrobky ho použiť. Snažím sa ku každému výrobku pristupovať individuálne, veď každý kus dreva je iný. Niekedy treba niečo zvýrazniť, inokedy skryť. Pri jednom zvýrazniť kresbu či farbu dreva, pri inom je zase dôležitejší tvar a forma. Vďaka takémuto prístupu je každý môj výrobok originál. Vyrábam úžitkové, aj dekoratívne predmety, držím sa tradičných technológií spracovania dreva. Sústružím drevo z jabloní, hrušiek, sliviek ale aj agát, javor, či dub. Každé má svoju charakteristickú štruktúru, farbu a vôňu. Svoje výrobky ošetrujem včelým voskom, ľanovým olejom a šelakom. Svoju prácu na sústruhu rád prezentujem na jarmokoch, či festivaloch v okolí. 

VÝSTAVY


2017 

Celoslovenská výstava Bienále FORMA 2017 

vystavované diela:  lampa MOON, lampa BALLS, drážkovaná miska