TRADIČNÉ ĽUDOVÉ REMESLO
V KOŠICKOM KRAJI

Konferencia ľudových remeselníkov 

a ľudovo-umeleckých výrobcov 

s medzinárodnou účasťou


12. decembra 2019

Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava


Registrácia účastníkov od 9:00 h do 9:45 h

I. ČASŤ KONFERENCIE


10:00 h

Otvorenie

Rastislav TRNKA, predseda Košického samosprávneho kraja

10:10 h

Cesta od cukrovej vaty k rezbárstvu

Erik TRELLA, drevorezbár, Somotor

10:30 h

Podpora a rozvoj ľudového remeselníctva v Košickom samosprávnom kraji

Jana KNEŽOVÁ, vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja

10:50 h

Remeselnícky inkubátor Gemer, prvý v Košickom kraji

Helena NOVOTNÁ, riaditeľka Gemerského osvetového strediska Rožňava

11:10 h

Systém podpory tradičného remesla v Maďarsku

Gabriella KISS, podpredsedníčka Asociácie ľudovo-umeleckých združení

(Népművészeti Egyesületek Szövetsége), Miskolc

11:30 - 12:30 h

Prestávka

II. ČASŤ KONFERENCIE


12:40 h

Formovanie vkusu verejnosti prostredníctvom súčasnej ľudovoumeleckej tvorby

János TÖRÖK, predseda Združenia ľudovo-umeleckých výrobcov Palóc

(Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete), Szécsény

13:00 h

Navzájom sa inšpirujeme a budujeme partnerstvá

Juraj NAGY, predseda Združenia gemerských remeselníkov, Krásnohorská Dlhá Lúka

13:20 - 14:30 h

Diskusia a záver konferencie