REGISTRÁCIA


Ako využiť služby Remeselníckeho inkubátora?

Účasť na aktivitách remeselníckeho inkubátora je na princípe dobrovoľnosti. Klientom inkubátora môže sa stať remeselník za predpokladu, že svoje remeslo už perfektne ovláda, alebo je čerstvým absolventom školy so zameraním na tradičné remeslo, resp. remeselníckeho kurzu. V prípade začínajúceho remeselníka je potrebné preukázať sa adekvátnou zručnosťou a vlastnou tvorbou.

Nevyhnutnou podmienkou je bezplatná REGISTRÁCIA do

Databázy remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja.

Čo znamená registrácia do Databázy remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja? Budem mať z toho výhody?

Registrácia do databázy je dobrovoľná a nezáväzná. Byť súčasťou komunity remeselníkov Košického kraja vám neurčuje žiadny záväzok, ani povinnosti. Iba výhody, pokiaľ ich prijmete.

Stratégia podpory remeselníkov Košického kraja je pripravená v širšej súvislosti, preto ak by ste chceli využiť zaujímavé benefity musíme najprv o vás vedieť. O tom je registrácia.

Nuž, ako aj staré príslovie hovorí..."každý je strojcom svojho šťastia"! Niekto využije každú šancu ktorá sa v jeho okolí vyskytne, niekto sa šancí nechytá, tak už to v živote chodí.

Rozhodnutie je iba na vás.


O aké konkrétne výhody sa jedná?

Pripravované benefity sú naozaj rôznorodé. Určite vás inšpirujú možnosti využiť:

špeciálne zľavové poukážky na workshopy, tréningy zručností a odborné prednášky


kurzy a školenia zdarma alebo iba za symbolický poplatok

dobrovoľnícke stáže pre začínajúcich keramikárov a tkáčov v Dome tradičnej kultúry Gemera,


organizovanie a sprostredkovanie autorských výstav na území Slovenska i v zahraničí

certifikácia a podpora predaja vašich výrobkov


elektronický prenos informácií a aktualít


zdieľaná technická infraštruktúra - počítače, internet a fotoštúdio.

Je pre mňa Remeselnícky inkubátor  vhodný?

Venujem sa malej domáckej výrobe a predaji potravinárskych produktov.
(med, džem, sušené ovocie a bylinky, hroznové víno, chlieb, produkty z ovčieho a kozieho mlieka a pod.)

Môžem sa stať klientom Remeselníckeho inkubátora ?


Áno. Výroba tradičných potravinárskych produktov je dôležitým segmentom v rozvoji lokálnej produkcie zdravých pokrmov, úzko súvisí s regionálnymi tradíciami, preto vítame záujemcov aj z tejto oblasti.

Som remeselník, živnostník. Môžem byť klientom Remeselníckeho inkubátora ?


Áno.

Pokiaľ sa registrujem do Databázy remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov Košického kraja, ako budú chránené moje osobné údaje?


Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je prevádzkovateľom a odborným garantom Remeselníckeho inkubátora. Postupuje v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zverejnených

Zásad ochrany osobných údajov.

V praxi to znamená, že pri registrácii do Databázy rozhodujete vy, ktoré údaje si želáte, aby boli verejnosti sprístupnené. 


REGISTRÁCIA

Pokiaľ ste sa dočítali až sem, máte určite vážny záujem otvoriť sa novým možnostiam.

Postup registrácie je úplne jednoduchý. Stačí vyplniť formulár a my vás budeme kontaktovať.